Houtrotsanering

Houtrotsanering

U ziet dat de verf van bijv. uw kozijnen, verkleurt of afbladert. Die kozijnen waren niet eens zo heel lang geleden geschilderd. Eén van de onderliggende problemen zou houtrot kunnen zijn.

Houtrot ontstaat meestal in de kozijnen, dorpels en deuren.  De combinatie van het houtvochtgehalte, de temperatuur, zuurstof én constructiefouten en/of achterstallig onderhoud, geven schimmels de kans zich te ontwikkelen. Het gevolg van die schimmelgroei is houtrot. De houtrot  tast de houtwanden aan en er ontstaan problemen zoals lekkage en verzwakkingen van de bouwconstructie.

Mocht u het vermoeden hebben dat houtrot het onderliggende probleem is van uw afbladerende schilderwerk, neem dan contact op met René Verhagen Schilderwerken. Wij zullen voor u een vakkundige inspectie uitvoeren om vast te stellen of het ook daadwerkelijk houtrot is. Als wij houtrot constateren gaan wij verder kijken in hoeverre de houtrot is ingetreden en hoe het ontstaan is. Als het hout niet al te zeer is aangetast, gaan we de verrotte houtdelen met behulp van professionele houtrot vulmiddelen saneren.  Soms is dat niet voldoende en moeten wij het complete kozijn, dorpel of deur verwijderen. Uiteraard kunnen wij dan ook weer nieuwe kozijnen of andere gevelelementen leveren.

Met behulp van onze professionals op het gebied van houtrot, komen wij u helpen het houtrotprobleem op te lossen.